Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Obszar Natura 2000

Oś i działanie:
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach dokumentacji OOŚ zamiast Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 można przedłożyć deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?

Treść odpowiedzi:

 

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 stanowi odpowiednik wcześniej wydawanego przez RDOŚ zaświadczenia. W związku z powyższym wnioskodawca w ramach dokumentacji OOŚ może przedłożyć ww. deklarację wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.


Powrót do listy