Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kwalifikowalność środków

Oś i działanie:
13.7 Infrastruktura szkolna
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W jaki sposób odnieść się do zapisu konkursowego: "Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni szkolnych został określony przez MEN i jest  udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. W ramach Działania 13 7  kwalifikowane będą środki trwałe powyżej 3500 zł. (katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia pracowni szkolnych stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu)", jeżeli większość sprzętu i środków dydaktycznych zamieszczonych w katalogu ma wartość mniejszą niż 3500 zł?

Treść odpowiedzi:

 

13.7 jest działaniem infrastrukturalnym w związku z tym w ramach tego działania kwalifikowalne będą tylko środki trwałe powyżej 3500 zł. Wyposażenie powstałej infrastruktury w ramach Działania 13.7 w środki trwałe o wartości poniżej 3500zł będzie możliwe w ramach Działania 12.2 lub w ramach działań wdrażanych w ramach priorytetu 10i z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Powrót do listy