Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zwrot kosztu dojazdu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

 

Czy można zwrócić koszt dojazdu osobom, które zamieszkują na terenie miejscowości, w której organizowane będą szkolenia lub staż? Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowych, niepełnosprawnych którzy zgłaszają swoją słabą kondycję finansową (zgłoszenia z procesu rekrutacji) i proszą o informację czy taki zwrot będzie im przysługiwać ponieważ tym uzależniają swą decyzję czy przystąpią do projektu? Tym samym czy możemy zwrócić koszty dojazdu osobom które dojeżdżają z innej miejscowości również za bilety komunikacji miejskiej?

Treść odpowiedzi:

 

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż przysługuje uczestnikom projektu bez względu na miejsce zamieszkania, a wysokość kwoty zwrotu poniesionych kosztów przypadająca na jednego uczestnika powinna być zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.


Powrót do listy