Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zwrot dojazdu z kilku zadań

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy jeżeli zajęcia dotyczące dwóch różnych zadań odbywają się jednego dnia i jest przerwa która umożliwia przejazd w obie strony wraz z pobytem w miejscu zamieszkania, czy możliwy jest zwrot dojazdu z kilku zadań np. dwóch zadań?

Treść odpowiedzi:

 

Kierując się zasadą racjonalności i efektywności wydatków w ramach projektu, harmonogram realizacji poszczególnych zadań projektu powinien być tak zaplanowany, by nie generował zbędnych kosztów obciążających budżet projektu. Związku z tym, jako koszt kwalifikowany zostanie uznany jedynie koszt przejazdu z miejsca zamieszkania na szkolenie/staż i z powrotem (bez uwzględnienia przejazdu podczas przerw występujących pomiędzy poszczególnymi zadaniami).


Powrót do listy