Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Upublicznienie zapytania ofertowego przed podpisaniem umowy

Oś i działanie:
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Upublicznienie zapytania ofertowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Treść odpowiedzi:

 

Wnioskodawca zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp, który na własne ryzyko rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu - w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – upublicznia dodatkowo zapytania ofertowe poprzez ich umieszczanie w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie PZP dla zamówień publicznych o takiej wartości.


Powrót do listy