Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wiek uczestników projektu

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W regulaminie nie określono wieku uczestników projektu z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki szyjki macicy. Czy to znaczy, że profilaktyką objęci są wszyscy mieszkańcy WL? Załącznik nr 17 mówi tylko o wieku osób w zakresie Programu profilaktyki raka jelita grubego.

Treść odpowiedzi:

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego specyficznego nr 5 projekt może być skierowany do populacji osób w wieku aktywności zawodowej. Jednocześnie Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zawarty w załączniku nr 17 do Regulaminu konkursu wskazuje dokładne przedziały wiekowe oraz interwały badań. W przypadku badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi będą one nakierowane na kobiety w wieku 50-69 lat, wykonywane w interwale raz na 2 lata. W przypadku badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy będą one nastawione na kobiety w wieku 25-59 lat w interwale raz na 3 lata.

 


Powrót do listy