Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Koszt badań

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Załącznik nie określa kwot za mammografię i cytologię, czy to oznacza, że projekt w tych dwóch programach profilaktycznych to tylko działalność promocyjna programów? Czy jednak badania również wchodzą w zakres realizacji projektu?

Jeśli badania to, co z pogłębioną diagnostyką? Czy może być finansowana w ramach projektu?

Czy kwota kosztu za kolonoskopię obejmuje podstawowe badanie oraz znieczulenie (220 zł). 

Treść odpowiedzi:

 

Realizacja badań mammograficznych i cytologicznych jest elementem niezbędnym w projekcie nr 1. Jednak będą to koszty niekwalifikowane (finansowane z w ramach umowy z NFZ). W budżecie będą mogły znaleźć się jedynie koszty związane z działaniami edukacyjnymi. Koszt realizacji badan mammograficznych i cytologicznych może natomiast zostać wskazany w projekcie jako wkład własny (pod warunkiem, że źródłem jego finansowania są środki NFZ będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu).

Jeżeli w danym przypadku niezbędna okaże pogłębiona diagnostyka, to powinna ona zostać zrealizowana także ze środków NFZ.

 


Powrót do listy