Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Rozpoczęcie realizacji projektu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 to czerwiec 2017 r. Czy Wnioskodawca może zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu od stycznia 2018 roku? 

Treść odpowiedzi:

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 to czerwiec 2017 r., stąd tak duża rozpiętość czasowa co do rozpoczęcia realizacji projektu nie jest wskazana.


Powrót do listy