Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Partner w projekcie, a wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy partner – organizacja pozarządowa w ramach realizowanych działań w projekcie może realizować wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji: o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym? Czy są jakieś przeciwskazania? Czy może być to jeden rodzaj usług (np. usługi o charakterze zdrowotnym?).

Treść odpowiedzi:

 

Nie ma przeciwwskazań co realizacji owych usług przez partnera. Jednak istotnym jest, aby   wnioskodawca  również  miał swój udział w ich realizacji. Nie rekomendujemy aby całość omawianych usług spoczywała po stronie partnera.


Powrót do listy