Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Siedziba partnera, a siedziba OPS

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy organizacja pozarządowa – partner w projekcie powinien mieć siedzibę/oddział na tym samym terenie, gdzie siedzibę ma OPS?

Treść odpowiedzi:

 

Nie jest wymagane, aby partner miał siedzibę na terenie województwa lubelskiego natomiast wskazane jest aby posiadał oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na czas realizacji projektu.


Powrót do listy