Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Premia punktowa

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w takiej sytuacji przysługuje mu premia punktowa?

Treść odpowiedzi:

 

W przypadku, gdy Wnioskodawcą będzie podmiot ekonomii społecznej i nie będzie to projekt partnerski, to premia punktowa za spełnienie kryterium premiującego nr 2 nie powinna zostać przyznana.


Powrót do listy