Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Środki trwałe

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Co należy rozumieć pod pojęciem „wartość jednostkowa środka trwałego” – tzn. czy zakup 20 sztuk sprzętu do rehabilitacji o wartości jednostkowej 200 zł (20 sztuk x 200 zł) traktowane jest jako środek trwały? (s. 49 Regulaminu)

Treść odpowiedzi:

 

Podstawą uznania, czy dany zakup należy uznać za środek trwały jest jego jednostkowa wartość netto, czyli cena netto zakupu jednej sztuki. Zakup 20 sztuk sprzętu o wartości jednostkowej 200 zł nie należy wliczać do limitu środków trwałych.


Powrót do listy