Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Rezerwa finansowa

Oś i działanie:
9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W związku z wymogiem zawartym w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu „ZASADY WDRAŻANIA PROJEKTÓW...” o następującej treści:

„Beneficjent, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości powinien utworzyć rezerwę finansową w wysokości 15% ogólnej (łącznej) wartości środków finansowych na dotacje planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały przyjęte do dofinansowania w wyniku ich ponownego rozpatrzenia. W przypadku, gdy utworzona rezerwa nie zostanie w całości wykorzystana Beneficjent może ją przeznaczyć na przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobom z list rezerwowych, które otrzymały największą liczbę punktów.”

proszę o zarekomendowanie właściwego rozwiązania:

1) Czy rezerwa finansowa ma być na poziomie budżetu wpisana jako osobna pozycja budżetowa?

Przykład:

W budżecie wniosku przewidziano następujący koszt związany z dotacjami: 64 os. x średnio 23 300,00 zł/os. = 1 491 200,00 zł.

Czy powyższą pozycję budżetową należy podzielić na 2 osobne pozycje - w jednej zawierającej 85% wartości tego kosztu, a w drugiej 15% na rezerwę?

W przypadku tej opcji, proszę dodatkowo o informację, czy w nazwie pozycji rekomendują Państwo wpisanie maksymalnej kwoty dotacji przypadającej na osobę (ogólnie, tj. wraz z rezerwą) czy też kwota już po odjęciu rezerwy?

Czy też wystarczy, że w opisie zadania i uzasadnienia kosztu Wnioskodawca wpisze, iż w ramach założonego na dotację kosztu (tj. w ramach kwoty 1 491 200,00 zł) zostanie utworzona rezerwa finansowa w wysokości 15% na odwołania od decyzji KOW?

Treść odpowiedzi:

 

Rezerwa finansowa w wysokości 15% ogólnej (łącznej) wartości środków finansowych na dotacje planowane do udzielenia w ramach projektu nie może być wpisana w budżet jako odrębna pozycja kosztowa. Dlatego też do zastosowania będzie miał przykład 2 opisany w zapytaniu, czyli w opisie zadania i sekcji Uzasadnienie wydatków pod Szczegółowym budżetem projektu Wnioskodawca powinien wskazać, iż w ramach założonego na dotację kosztu zostanie utworzona rezerwa finansowa w wysokości 15% na odwołania od decyzji KOW.


Powrót do listy