Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Projekty a ZIT

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy projekty w ramach Regulaminu RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 są projektami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ?

Treść odpowiedzi:

 

Wyżej wymieniony konkurs nie dotyczy naboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zamierza ogłosić konkurs w ramach Działania 11.4 Aktywne Włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w III kwartale 2017 r.


Powrót do listy