Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wielkość tablicy informacyjnej/pamiątkowej

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jaka wielkość tablicy informacyjnej/pamiątkowej powinna być umieszczona (czy tablica 80x120cm czy 6m2) w przypadku projektu dotyczącego montażu na terenie miasta małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu ponad 6 MLN PLN, dofinansowanie: 5 MLN PLN.  

Treść odpowiedzi:

 

 

Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (Rozdz.. 12 pkt. 12.2) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Rozdz. I, pkt. 2, ppkt. 2.3) minimalny rozmiar tablicy to 80x120 cm (wymiary europalety).

W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi rekomendowane jest umieszczanie tablic nie mniejszych niż 6m2 np. infrastruktura kolejowa, drogowa.


Powrót do listy