Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Dofinansowanie na działalność urzędu stanu cywilnego

Oś i działanie:
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy można pozyskać dofinansowanie na rewitalizację budynku i przystosowanie pomieszczeń na działalność urzędu stanu cywilnego.

Treść odpowiedzi:

 

W ramach Działania 13.3 adaptacja budynków pod działalność administracyjno-biurową organów administracji publicznej nie może uzyskać dofinansowania. W związku z tym wydatki poniesione na adaptację pomieszczeń na działalność USC są niekwalifikowalne.  


Powrót do listy