Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Odtworzenie zdegradowanej zabudowy

Oś i działanie:
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w przypadku budowy nowego budynku, odtworzeniem zabudowy zdegradowanej będzie nowy budynek różniący się od pierwotnego kubaturą i lokalizacją na terenie działki?

Treść odpowiedzi:

 

Na gruncie zasad obowiązujących w Działaniu 13.3 dopuszcza się sytuację w której nowy budynek różni się od budynku pierwotnego, o ile jest to wymuszone nowymi funkcjami pełnionymi przez ten budynek, przy czym nowy budynek powinien być zlokalizowany na tej samej działce. 


Powrót do listy