Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kamienna tablica informacyjna

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy dopuszczalne jest wykonanie kamiennej tablicy informacyjnej, która będzie jednocześnie tablicą pamiątkową, wykonanej z trwałego materiału - np. granitu (realizacja projektu w obiekcie zabytkowym)?

Treść odpowiedzi:

 

Tablice informacyjne i pamiątkowe powinny być dostosowane m.in. do charakteru otoczenia.  Jeżeli ze względu na lokalizację tablicy (estetyka i charakter przestrzeni publicznej) wskazane jest użycie trwałego i atrakcyjnego materiału np. granitu, jest to dozwolone. 


Powrót do listy