Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Minimalna liczba instrumentów aktywizacji

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jaka jest minimalna liczba instrumentów aktywizacji jaką należy zastosować dla jednego uczestnika projektu?

Treść odpowiedzi:

 

Indywidualizacja działań zaplanowanych i podejmowanych w stosunku do uczestnika projektu, powinna stanowić jeden z kluczowych aspektów projektu, poprzedzony przeprowadzoną analizą sytuacji problemowej. W zakreślonym zakresie – opisaną uzasadnioną w treści wniosku o dofinansowanie projektu. Pod kątem zdiagnozowanych potrzeb uczestników dostosowujecie Państwo wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji – rodzaj czy ilość.


Powrót do listy