Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Środki z PFRON jako wkład własny

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy wkładem własnym mogą być środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu, realizatorem jest PCPR) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w ramach programu "Aktywny samorząd"?

Treść odpowiedzi:

 

Tak, środki PFRON (będące w dyspozycji powiatu) przyznane uczestnikowi na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu „Aktywny samorząd" mogą stanowić wkład własny w ramach projektów w konkursie pod warunkiem, że związane są z przedmiotem projektu, dotyczą uczestników projektu i zostały poniesione w projekcie w czasie jego realizacji i nie ma zakazu wnoszenia ich jako wkład własny do programów finansowanych ze środków UE.

 


Powrót do listy