Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Modyfikacja wzoru plakatu

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy na plakacie mogę umieścić logo Beneficjenta i zdjęcie projektu?

Treść odpowiedzi:

 

Na plakacie możesz umieścić także dodatkowe informacje o projekcie, jak również elementy graficzne np. zdjęcie. Pamiętaj, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne. W przypadku umieszczenia loga ważne jest, aby:

- nie było umieszczone w zestawieniu logotypów, który obowiązuje we wzorze plakatu dla danego typu projektu (Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech 2 , łącznie ze znakami FE, UE i barwami RP, a w przypadku programów regionalnych również oficjalnym logo województwa.)

- Uwaga! Jeżeli umieścisz logo na plakacie pamiętaj: wysokość logo nie może być większa od wysokości flagi UE i barw RP oraz szerokość logo nie może być większa niż szerokość znaku UE (wraz z nazwą właściwego funduszu).

 


Powrót do listy