Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Lista kodów PKD

Oś i działanie:
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnej z Indykatywną listą kodów PKD wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego. Czy to oznacza, że nie może wziąć udziału w konkursie?

Treść odpowiedzi:

 

Kod PKD dotychczas prowadzonej przez wnioskodawcę działalności nie ma wpływu na możliwość aplikowania do konkursu z Działania 3.7. Istotny jest kod PKD działalności, która będzie prowadzona w wyniku zrealizowania projektu.

W ramach Działania 3.7 o wsparcie można się ubiegać, jeżeli projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R (przy czym musi być to główny cel projektu)  i wówczas kod PKD, którego dotyczy projekt (wdrożenie) nie musi znajdować się na Indykatywnej liście kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

W przypadku gdy projekt nie dotyczy wdrożenia wyników prac B+R wówczas przedmiotem projektu musi być działalność gospodarcza objęta kodem PKD z Indykatywnej listy kodów PKD wpisujących się Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego, a projekt  musi dotyczyć wprowadzenia innowacji produktowej i/lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwo lubelskie) stosowanej nie dłużej niż 3 lata.

 


Powrót do listy