Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Skład "subregionu"

Oś i działanie:
2.1 Cyfrowe Lubelskie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Kryterium trafności „Trafność zasięgu i oddziaływania projektu z punktu widzenia celów RPO WL”:

Jaka jest definicja „subregionu”. Jakie powiaty wchodzą w skład poszczególnych subregionów?

Jakie warunki musi spełniać podmiot aby „zasięg jego działania” – zgodnie z brzmieniem ww. kryterium – uznano za charakter regionalny?

Dla przykładu czy organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę w Lublinie oraz wpisane w KRS Oddziały w miastach (m.in.) Biała Podlaska, Lubartów, Chełm, Zamość, Janów Lubelski i realizująca działania/projekty na obszarze całego województwa spełnia definicję „instytucji, której właściwość lub zasięg działania ma charakter regionalny”?

Treść odpowiedzi:

 

Do oceny kryterium brane są pod uwagę subregiony statystyczne (GUS). Województwo lubelskie składa się z 4 subregionów statystycznych:

- subregion lubelski obejmuje 1 powiat grodzki i 4 powiaty ziemskie: Lublin, powiat ziemski lubelski, powiat świdnicki, powiat lubartowski oraz powiat łęczyński

- subregion bialski obejmuje 1 powiat grodzki i 4 powiaty ziemskie: Biała Podlaska, powiat ziemski bialski, powiat radzyński, powiat parczewski oraz powiat włodawski

- subregion chełmsko – zamojski obejmuje 2 powiaty grodzkie i 6 powiatów ziemskich: Chełm, Zamość, powiat ziemski chełmski, powiat ziemski zamojski, powiat hrubieszowski, powiat biłgorajski, powiat tomaszowski oraz powiat krasnostawski

- subregion puławski obejmuje 6 powiatów ziemskich: powiat puławski, powiat łukowski, powiat rycki, powiat opolski, powiat kraśnicki oraz powiat janowski,

 Zgodnie z brzmieniem kryterium za charakter regionalny projektu należy uznać projekt który: przedmiotowo realizowany jest ba obszarze  co najmniej 3 subregionów lub integruje podmioty działające na obszarze co najmniej 3 subregionów lub podmiotowo: realizowany jest przez podmiot/instytucję której właściwość lub zasięg działania ma charakter regionalny. Jeżeli wskazany podmiot(organizacja pozarządowa)będący partnerem projektu posiada taką właściwość należy uznać że projekt ma charakter regionalny, pod warunkiem że efekty projektu będą dotyczyć tego podmiotu.

 

 


Powrót do listy