Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Jak wypełnić formularz

Oś i działanie:
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W jaki sposób należy wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w części D pkt. 4 lit. a-c

Treść odpowiedzi:

 

W pkt. a-b Formularza należy wpisać sformułowanie odsyłające do informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie np. „Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, do którego niniejszy formularz stanowi załącznik”.

Natomiast w pkt. c również wpisać sformułowanie odsyłające do informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie np. „Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, do którego niniejszy formularz stanowi załącznik” oraz podać całkowitą wartość projektu tj. kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych z projektu.


Powrót do listy