Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Środki dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Oś i działanie:
13.7 Infrastruktura szkolna
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w konkursie  nr RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 można aplikować o środki dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których skład wchodzi liceum, technikum 4-letnie, zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła policealna dla młodzieży, jeżeli wcześniej placówka ta nie brała udziału w konkursie 12.2? Jak odnieś się w takiej sytuacji do komplementarności z działaniem 12.2?

Treść odpowiedzi:

 

Należy bezwzględnie zaznaczyć, że zaplanowane wykorzystanie infrastruktury w kontekście powiązania z EFS musi mieć swoje odzwierciedlenie w projektach, które faktycznie będą realizowane w ramach EFS tak, aby wykluczyć konieczność zwrotu dofinansowania na infrastrukturę wspartą w ramach Działania 13.7. Oznacza to, że wnioskodawca wykaże powiązanie na koniec okresu trwałości i skorzysta z dofinansowania w ramach tego działania lub w ramach priorytetu 10i.


Powrót do listy