Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zakład Aktywizacji Zawodowej jako beneficjent programu

Oś i działanie:
13.2 Infrastruktura usług społecznych
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Beneficjent chce wybudować budynek dla potrzeb prowadzenia ZAZ-u i dziennego domu pobytu dla osób starszych - niepełnosprawnych. Ich pomoc kierowana by była głównie do grupy osób niepełnosprawnych o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności (również z zaburzeniami psychicznymi).

Czy Zakład Aktywizacji Zawodowej w ramach którego świadczone byłyby usługi społeczne musi już istnieć w momencie składania wniosku, czy można go dopiero utworzyć?

Czy w ramach działalności ZAZ można w tym budowanym obiekcie prowadzić gastronomię i hotel, oczywiście zatrudnienie w ramach aktywizacji społecznej dla podopiecznych z ZAZ-u. Pewnie tu będzie pomoc publiczna, jeżeli tak to jakie dofinansowanie?

Czy w jednym obiekcie, który chcą wybudować można prowadzić ZAZ oraz dzienny dom pobytu dla osób starszych.

Treść odpowiedzi:

 

Budowa nowych obiektów jak również rozbudowa i nadbudowa istniejących jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków. 

Nie jest warunkiem koniecznym aby Zakład Aktywacji Zawodowej istniał już w momencie składania wniosku.

Istnieje możliwość prowadzenia hotelu oraz usług gastronomicznych przez ZAZ w ramach aktywizacji społecznej dla jego podopiecznych. Projekt taki będzie objęty pomocą publiczną, a kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz.

ZAZ i dzienny dom pobytu dla osób starszych może być prowadzony w jednym obiekcie.

 


Powrót do listy