Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników

Oś i działanie:
12.4 Kształcenie zawodowe
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach projektu można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku?

Treść odpowiedzi:

 

W ramach konkursu RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/16, koszty związane z egzaminami poprawkowymi nie są zasadne i powinny zostać uznane za niekwalifikowalne.


Powrót do listy