Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Udokumentowanie zniżki za przejazd

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w przypadku obowiązku udokumentowania ceny najtańszego biletu należy posiłkować się zaświadczeniem od przewoźnika na danej trasie czy wystarczy informacja pobrana ze strony internetowej przewoźnika o cenie najtańszego biletu lub też nasze zapytanie i odpowiedź na maila pracownika np. MPK Lublin o cenie najtańszego biletu?

Treść odpowiedzi:

 

W przypadku przewoźnika publicznego, ze względu na ogólnie dostępne informacje o cenniku świadczonych usług nie wymagane jest udokumentowanie ceny najtańszego bilety, obowiązek taki dotyczy wyłącznie przewoźnika prywatnego składającego stosowne Zaświadczenie. 


Powrót do listy