Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kryterium premiujące 1.

Oś i działanie:
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w przypadku Kryterium premiującego 1 - "Doświadczenie Wnioskodawcy/partnerów", zarówno Partner jak i Lider muszą je spełnić, czy wystarczy np. że sam Lider będzie posiadał takie doświadczenie?

Treść odpowiedzi:

Kryterium premiujące nr 1 może zostać ocenione jako spełnione jedynie wówczas, jeżeli wymogi w nim zawarte będą spełnione przez wszystkich partnerów w projekcie. Chcąc spełnić to kryterium należy wykazać wymagane doświadczenie względem każdego z partnerów. Nie ma możliwości sumowania doświadczenia – każdy podmiot będzie rozpatrywany odrębnie i musi spełnić wszystkie wymogi tego kryterium.


Powrót do listy