Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Baza Usług Rozwojowych (wcześniej RUR)

Oś i działanie:
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w sytuacji, gdy w dniu zgłoszenia w systemie RUR nie są dostępne konkretne usługi rozwojowe istnieje możliwość składania przez przedsiębiorców zamówienia na konkretne usługi rozwojowe?

Treść odpowiedzi:

 

Istnieje możliwość zamówienia przez przedsiębiorcę konkretnej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (wcześniej RUR).


Powrót do listy