Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Koszt badań cd.

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy kwota 420 zł obejmuje również wykonywanie kolonoskopii wraz z usunięciem polipów o wielkości do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym? Czy są na to dodatkowe środki, ponieważ są to badania w ramach pogłębionej diagnostyki?

Treść odpowiedzi:

 

Kwota 420 zł obejmuje wykonanie pełnej kolonoskopii zgodnie z wymogami wskazanymi w załączniku nr 17 do Regulaminu konkursu, który wskazuje, że „kolonoskopia przesiewowa obejmuje również:

  • pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy,
  • usunięcie polipów wielkości do 10 mm.

Jeśli polipy są wielkości 10 mm lub większe lub ich liczba jest duża (10 lub więcej) to zgodnie z założeniami Programu osoby z badań przesiewowych stają się pacjentami i leczone są w ramach systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.


Powrót do listy