Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Uzupełniania informacji merytorycznych w części wniosku

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w związku z ograniczoną ilością znaków w poszczególnych polach generatora LSI2014EFS przy jednoczesnym obowiązku precyzyjnego opisu kryteriów formalnych specyficznych w konkursie, opisu szczegółowych informacji dot. realizacji na danym podregionie programów profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego, istnieje możliwość uzupełniania informacji merytorycznych w części wniosku „Uzasadnienie wydatków”?

Treść odpowiedzi:

 

W polu dotyczącym uzasadnienia kosztów nie należy zamieszczać informacji dotyczących kwestii merytorycznych, dla których przewidziano miejsce w innych częściach wniosków. W przypadku ich umieszczenia nie będą one brane pod uwagę podczas oceny wniosku.


Powrót do listy