Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Planowanie budżetu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek przed sporządzeniem budżetu wniosku oszacować ceny rynkowe (np. wynajmu sal, cateringu, trenera, doradcy zawodowego, itp.) Czy wystarczy jeśli określając wydatki zastosuje się do Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu: Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (...)?

Treść odpowiedzi:

 

         Tak, rekomendowane jest dokonanie oszacowania ceny poszczególnych dóbr, usług itp.


Powrót do listy