Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Limit wydatków

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w odniesieniu do projektów typu „5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” obowiązuje limit 10% wydatków projektu na zakup środków trwałych, w tym cross-financing ? (s. 21 i 49 Regulaminu)

Treść odpowiedzi:

 

Limit 10% na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu ma zastosowanie do całego projektu oraz wydatków w ramach wszystkich typów projektów (w tym także do typu 5).


Powrót do listy