Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Klasyfikacja DEGURBA

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Co najmniej 65% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego”. W powyższym opracowaniu tereny gęsto zaludnione oraz pośrednie dotyczą takich gmin jak: Hrubieszów, Biłgoraj, Zamość itp. Czy do grona terenów gęsto zaludnionych oraz pośrednich zalicza się zarówno tereny miejskie, jak i tereny wiejskie gmin? Czy np. gmina wiejska Biłgoraj, tak samo jak miasto Biłgoraj zaliczana jest do terenów pośrednich, czy jest to teren wiejski?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA gminę miasto Biłgoraj należy zaliczyć do tzw. terenów pośrednich, zaś gmina wiejska Biłgoraj to teren słabo zaludniony.


Powrót do listy