Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Badania kolonskopowe w trybie oportunistycznym

Oś i działanie:
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w przypadku projektów obejmujących badania kolonoskopowe realizowane w trybie oportunistycznym uczestnicy projektu w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych (realizowanych przed badaniami) powinni spełniać definicję osoby kwalifikującej się do Programu Badań Przesiewowych tj. czy jest to jednoznaczne z tym, iż zastali pozytywnie zakwalifikowani do badania przez lekarza POZ. Może bowiem dojść do takiej sytuacji, iż osoba spełnia kryteria wiekowe do zakwalifikowania się do programu np. jest w wieku 50 lat ale w trakcie identyfikacji przez lekarza POZ zostanie z przyczyn zdrowotnych negatywnie zweryfikowana. Czy zatem wszyscy uczestnicy projektu powinni posiadać wypełnioną Ankietę kwalifikującą do programu?

Treść odpowiedzi:

 

W opisie grupy docelowej w konkursie nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16 nie wskazano obligatoryjnego wymogu rekrutowania osób poprzez wypełnianie Ankiety kwalifikującej do programu. Stąd sytuacja, w której okaże się, że zrekrutowany już uczestnik spełniający wymogi grupy docelowej i uczestniczący w części szkoleniowej nie będzie mógł być poddany badaniom z przyczyn zdrowotnych wcześniej nie zidentyfikowanych, nie spowoduje uznania go za osobę niekwalifikowaną w ramach projektu. Niemniej jednak IOK zakłada, że powyższe sytuacje będą zdarzały się wyjątkowo i będą wynikały z przyczyn losowych, niezależnych od Wnioskodawcy, a także rekomenduje wykorzystanie Ankiety kwalifikującej do programu już na etapie rekrutacji uczestników.


Powrót do listy