Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Realizacja wsparcia

Oś i działanie:
12.4 Kształcenie zawodowe
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W pkt. 9 c) Regulaminu (strona 29) pojawia się zapis: „realizacja wsparcia powinna być prowadzona w wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie wojewódzkim i lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli”- czy ten warunek jest obligatoryjny? Jeżeli tak, czy do jego spełnienia wystarczy np. deklaracja, że stworzony program studiów podyplomowych/kursu będzie konsultowany z przedstawicielami ww. ośrodka?

Treść odpowiedzi:

 

Realizacja wsparcia powinna być prowadzona w wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie wojewódzkim i lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli”. Wystarczająca będzie deklaracja Wnioskodawcy  wskazana we wniosku o dofinansowanie, iż  powyższy warunek zostanie spełniony.


Powrót do listy