Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Staże zawodowe

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Beneficjent w ramach zdiagnozowanego wsparcia może objąć uczestników stażami zawodowymi 6miesięcznymi? Jeżeli tak, to czy przy wyliczaniu stypendium stażowego i szkoleniowego Beneficjent ma się kierować stawkami obowiązującymi od 1.03.17r. opublikowanymi przez Departament Funduszy MRPiPS?

Treść odpowiedzi:

 

Beneficjent w ramach wsparcia może objąć uczestników 6 miesięcznymi stażami zawodowymi. Przy wyliczaniu stypendium stażowego należy kierować się stawkami obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu tj. 28.02.2017 r. 


Powrót do listy