Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wkład własny

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy GOPS na dzień składania wniosku o dofinansowanie ma zabezpieczyć wkład własny?

Treść odpowiedzi:

 

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku powinien zadeklarować odpowiedni rodzaj i wysokość wkładu własnego. Wkład własny powinien być zabezpieczony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

 


Powrót do listy