Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zakup środków trwałych

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jeśli projekt polega na zakupie środków trwałych i uzyskał dofinansowanie powyżej 500 tys. euro, to czy w trakcie realizacji projektu trzeba w siedzibie beneficjenta wywiesić plakat z informacjami o projekcie? 

Treść odpowiedzi:

 

Jeśli projekt polega na zakupie środków trwałych, a całkowite dofinansowanie przekracza 500 tys. euro, to zgodnie z pkt.2.2.5 Załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013 beneficjenta obowiązuje wystawienie tablicy pamiątkowej w miejscu łatwo dostępnym po zakończeniu projektu. Plakaty nie są obowiązkowe dla beneficjentów, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic pamiątkowych.

Jednak oznaczenie plakatem lub w inny sposób miejsca realizacji projektu w trakcie jego trwania będzie dobrą praktyką. Beneficjent może zaproponować jakąś formę oznaczenia (jest to jednak jego dobra wola, chyba, że tego typu działanie uwzględnił we wniosku aplikacyjnym i się do niego zobowiązał).


Powrót do listy