Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Oznaczanie dokumentów aplikacyjnych po podpisaniu preumowy

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy po podpisaniu preumowy Beneficjent jest zobowiązany do oznaczania dokumentów aplikacyjnych opowiednimi logotypami?

Treść odpowiedzi:

 

Beneficjent, który podpisał preumowę nie jest zobowiązany do stosowania logotypów na opracowywanej przez siebie dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (Rozdział 9) obowiązek informowania o projekcie oraz tym samym obowiązek stosowania logotypów powstaje w momencie uzyskania dofinasowania.

 


Powrót do listy