Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Aneks do umowy a tablica informacyjna

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie w maju 2017 r., a w grudniu 2017 r. podpisano aneks do umowy, który zawierał załącznik ze zmienionymi zasadami oznakowania projektów. Beneficjent w związku z rozpoczętą w lipcu 2017 r. realizacją projektu przygotował i ustawił w miejscu realizacji projektu tablicę informacyjną czy w związku z tym, że podpisano aneks i zmienił się wzór tablicy informacyjnej konieczne jest ustawienie nowej?

Treść odpowiedzi:

 

W przypadku jeżeli Beneficjent rozpoczął działania promocyjne przed 1 stycznia 2018 r. i przed podpisaniem aneksu nie ma konieczności zmiany tablicy informacyjnej. 


Powrót do listy