Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Minimalne rozmiary tablicy informacyjnej

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jaki powinien być minimalny rozmiar tablicy informacyjnej, która jednocześnie będzie służyła jako tablica pamiątkowa?

Treść odpowiedzi:

 

Wybór właściwej wielkości tablicy powinien być uzależniony od rodzaju projektu, jego lokalizacji oraz planowanego miejsca jej ekspozycji. W sytuacji, gdy wszystkie obowiązkowe informacje i znaki zamieszczone na tablicy informacyjnej/pamiątkowej będą czytelne i wyraźnie widoczne a odbiorcy będą mogli swobodnie zapoznać się z jej treścią, można umieścić tablicę informacyjną/pamiątkową o mniejszych wymiarach niż 80x120 cm. Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji (rozdz. 12), tablice pamiątkowe mogą mieć formę mniejszych tabliczek m.in. gdy szczególnie istotne znaczenie ma dbałość o estetykę i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego np. w pobliżu obiektów zabytkowych. 


Powrót do listy