Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Gadżety promocyjne, a promocja projektu

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach promocji projektu można zakupić gadżety?

Treść odpowiedzi:

 

Nie rekomenduje się  produkcji i dystrybucji przedmiotów promocyjnych typu gadżety do promocji projektów. Oznacza to, że wykorzystanie tego typu przedmioty promocyjne można tylko jako element wspierający inne działanie. Przy tym powinno się dokonać takiej selekcji materiałów promocyjnych, aby

były dobrze dopasowane do celu komunikacyjnego działania. Jeśli uda się osiągnąć cel komunikacyjny bez korzystania z gadżetów, to należy z nich zrezygnować. Wydatki na cele reprezentacyjne, których nie można jednoznacznie uznać za związane z promocją projektu, są niedozwolone.


Powrót do listy