Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kiedy czas na tablicę pamiątkową?

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Kiedy Beneficjent ma obowiązek umieścić tablicę pamiątkową i czy może ona być w innej formie np. oklejenie przeszklonej ściany w siedzibie Beneficjenta? 

Treść odpowiedzi:

 

Beneficjent ma obowiązek umieszczenia na stałe tablicy dużego formatu 3 miesiące po zakończeniu projektu, w którym całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR i projekt dotyczy zakupu środków trwałych (nawet jeśli nie jest to główny cel projektu). Tablica pamiątkowa w formie grafiki naklejonej na szklanej fasadzie budynku nie spełnia kryteriów wymaganych przez Rozporządzenia nr 1303/2013. KE stoi na stanowisku, że ze względu na swój charakter naklejka dużego formatu umieszczona na przeszklonej ścianie bliższa jest innej kategorii wskazanej w  Rozporządzeniu ogólnym, tj. plakatowi (pkt 2.2.2 b Załącznika XII).

 


Powrót do listy