Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Opłaty za bursę/akademik/stancję

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy wychowankom pieczy zastępczej uczącym się poza miejscem zamieszkania jest możliwość opłaty za bursę/akademik/stancję?

Treść odpowiedzi:

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).  Zamieszkanie zgodnie z terminologią Kodeksu Cywilnego, oznacza przebywanie osoby na danym terenie, z chęcią stałego pobytu. Sytuacja,  w której wychowanek pieczy zastępczej będzie objęty wsparciem na terenie, którym mieszka/uczy się  powinna wynikać z uzasadnienia zawartego we wniosku o dofinansowanie


Powrót do listy