Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy PCPR może w jednym projekcie połączyć trzy typy projektów?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może w jednym projekcie połączyć trzy typy projektów?

Treść odpowiedzi:

 

Tak, istnieje taka możliwość. Typy projektów wynikają z grupy docelowej jaka będzie objęta wsparciem.

Podane  przez Panią przykłady:
a) wychowanków rodzin zastępczych pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej poniżej 18 roku życia;

b) wychowanków rodzin zastępczych pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej, będących w wieku od 18 do 25 roku życia, kontynuujący naukę kwalifikują do typu projektu 1) e.

Natomiast przykład:  c) otoczenia tych uczestników projektu, również do typu 1) e.


Powrót do listy