Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wkład własny na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w projekcie, gdzie występują łącznie różne typy projektów (wymienione wyżej) wkładem własnym do projektu mogą być tylko wypłacane świadczenia na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków?

Treść odpowiedzi:

 

Tak, wskazane rozwiązanie jest możliwe jako jedno ze źródeł wkładu własnego. Miejmy na uwadze, że wkładem własnym mogą być nie tylko świadczenia wypłacane na rzecz rodzin zastępczych czy usamodzielniających się wychowanków.

 


Powrót do listy