Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

W którym typie projektu zakwalifikować wydatki bezpośrednie?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

W którym typie projektu zakwalifikować wydatki bezpośrednie?

Treść odpowiedzi:

 

Koszty bezpośredniedotyczą zadań merytorycznych (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami).


Powrót do listy