Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, a miejsce zamieszkania

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jeżeli usamodzielniany wychowanek studiuje poza terenem powiatu, to czy można przeprowadzić instrumenty aktywizacji zdrowotnej, społecznej, zawodowej lub edukacyjnej w miejscowości, gdzie aktualnie mieszka i studiuje? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zameldowany na pobyt stały jest na terenie naszego powiatu. Czy ma znaczenie fakt zameldowania na pobyt czasowy w miejscu, gdzie studiuje?

Treść odpowiedzi:

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).  Zamieszkanie zgodnie z terminologią Kodeksu Cywilnego, oznacza przebywanie osoby na danym terenie, z chęcią stałego pobytu. Sytuacja,  w której usamodzielniany wychowanek będzie objęty wsparciem na terenie, którym mieszka/studiuje powinna wynikać z uzasadnienia z wniosku o dofinansowanie.


Powrót do listy